Best Read Toplu Şiirler. (1976-2005)author Ahmet Güntan For Kindle ePUB or eBook – groundhogwalking.co.uk

Toplu Şiirler. (1976-2005) D ncelerin bitti i, renklerin kayboldu u, bi imin en hakiki haliyle var oldu u, b t n klar s nd nde herkesin, her eyin renklerden azade bir e itli e, siyah bir bedene kavu tu u an, adalet ve e itlik n d r, iir Her ey karanl kta iken iiri bi imlendiren teknik ise, airin kafesidir O kafes olmasa, air nereye u aca n a r r Kafesi yaratan maddenin kendi maddesiyle ayn oldu unu bilmektir, airi tekni inden azade k lan air de madem kafesi yaratan ilah kaderin bir par as d r, o zaman kafes, i te tam bu y zden yok say labilir airin airlik bilinci, tekni i mahpus demirinden ba ka bir ey yapar Neyleyim, o da bendendir der air, demek zorundad r, yoksa i ini yapamaz, iir yazamaz, i te airin kaderle hik yesi budur Kadere inanmasa adalet ve e itlik n n bulamaz, adalet ve e itlik olmayan yerde de iir bar nmaz Ahmet G ntan, ki Bin Y l Diye Bir ey Yok Free Read Toplu Şiirler. (1976-2005) by Ahmet Güntan For Kindle ePUB or eBook – groundhogwalking.co.uk

    10 thoughts on “Best Read Toplu Şiirler. (1976-2005)author Ahmet Güntan For Kindle ePUB or eBook – groundhogwalking.co.uk